Leon Jeneralczyk, poszukiwany

Dzieje moich rodzin w czasie II Wojny Światowej naznaczono licznymi dramatycznymi wydarzeniami. Kolejną dotąd nie wyjaśnioną do końca sprawą są losy Leona Jeneralczyka , najmłodszego brata mego ojca Władysława. W przeciwieństwie do Józefa którego rodzice poszukiwali jeszcze w czasie wojny poprzez PCK i DRK oraz po wojnie poprzez PCK, Leona nie poszukiwali rodzice ani rodzina z Poznania, ponieważ dziadek Marcin otrzymał  od władz okupacyjnych III Rzeszy wiadomość o Leonie jako poległym na polu walki. Po śmierci dziadka w 1950 roku. nikt nie poszukiwał powiadomienia aby ustalić miejsce pochowania Leona lub poczynienia ustaleń co do okoliczności i miejsca w jakim zginął a także gdzie dokładnie spoczywa. PoszukiwanieLeona

Leon_1938
Fotografia Leona Jeneralczyka przesłana z miejsca służby w Osowcu datowana 28.08.1938 roku. Dopisek „brat Leon Jeneralczyk” pochodzi od mojego ojca Władysława z ok 1985 roku.

Ostatnio pobrałem ze strony Elektronicznej Ewidencji Ludności Miasta Poznania, skany stron ewidencyjnych, dotyczące rodziny Jeneralczyk  zarówno po matce Mariannie d’domo Łagodzińskiej jak i po matce Eleonorze d’domo Spławskiej. Poniżej zamieszczam skan strony poświęconej Leonowi, Jego urodzeniu oraz kolejnym zmianom adresów zamieszkania lub pobytu.

http://e-kartoteka.net/index.php?option=com_content&view=category&id=9&Itemid=108

Zamierzam wysłać Formularz Poszukiwawczy w sprawie stryjka Leona zarówno do PCK jak i do DRK (Deutsches Rotes Kreutz). Optymizmem napawa fakt iż na moje zapytanie do dawnej ROPWiM kierowanej wówczas przez profesora Krzysztofa Kunerta, otrzymałem bardzo szybką odpowiedź z powołanego Ustawą Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pismo oficjalne z zapowiedzią interwencyjnego działania w kierunku zbadania aktualnej fazy poszukiwań stryja Leona w Biurze Poszukiwań PCK.

479
Skan z księgi ewidencyjnej ludności Miasta Poznania z przełomu wieków XIX i XX. Poznań był wtedy stolicą Prowincji Poznańskiej, powstałej w wyniku karnego przekształcenia uprzednio istniejącego na ziemiach Wielkopolski, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, pod panowaniem cesarza Prus Wilhelma II.

Jak wynika z zapisu w Księdze Ewidencyjnej stryjek Leon Jeneralczyk syn Marcina i Eleonory d’domo Spławskiej, urodził się w Poznaniu dnia 16 stycznia 1914 roku. Ostatni wymieniony adres zamieszkania to Poznań ulica Forteczna 33.

Zapraszam również na strony opisujące historię twierdzy w Osowcu nad Biebrzą. Tam właśnie urywa się ziemski ślad po stryjku Leonie. Może dzięki wytrwałości w poszukiwaniach, uda się ten ślad wydłużyć i dopisać dalszy ciąg Jego biogramu ?.

http://www.podziemia.pl/doc/tt3/n-c7.html

Strona większej całości opisów podziemi i fortyfikacji

http://www.podziemia.pl/doc/tt3.html

CarskiOssowiec
Zdjęcie przedstawia widok głównego fortu Twierdzy Osowiec z czasu I Wojny Światowej 1914-1918.

Foto pochodzi ze strony http://www.dobroni.pl

KOP_Osowiecto opracowanie wykonane na podstawie materiałów pobranych z Internetu na które się tam powołuję. Zapraszam także do czytania opracowania złożonego z pobranych w  Internecie materiałów dotyczących historii Twierdzy Osowiec (Ossowicz Festung) Osowiec_Twierdza

Zapraszam również do czytania opracowania o roli KOP w systemie bezpieczeństwa II RP przed wybuchem Wojny 1939 roku, w/g Strony Studio Wschód : ŁowcySowietów

Proszę również zapoznać się z artykułem Włodzimierza Kozłowskiego z 1980 roku, opartego o bardzo liczne cytowane w bibliografii materiały żródłowe. Artykuł został zdygitalizowany i umieszczony w zbiorach cyfrowych Muzeum Historii Polski : Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1980-t-n4-s547-559

KOPOsowiec-1939

Ta konkluzja wynika z artykułu W. K. ale również z opracowań na stronie poświęconej GR CSP KOP na znanym profilu dobroni.pl

http://kop.dobroni.pl/media/grh,kop,0,898,375.html

Dnia 23 sierpnia br. wypełniłem i wysłałem elektroniczny formularz poszukiwawczy pobrany bezpośrednio ze strony  DRK (Deutsches Rotes Kreutz). Poniżej załączam link do pierwszej strony e-maila, potwierdzenia odebrania tego dokumentu.

DRK_LeonJeneralczyk

Zamieszczam również pismo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zapewnieniem zbadania sprawy przebiegu poszukiwania Leona Jeneralczyka przez PCK.

Odpowiedź MKiDNoLeonie

Czytających poprzednią wersję mojego wpisu o akcji poszukiwawczej stryjka Leona, muszę przeprosić za zmiany i to dwukrotne, zapisów o faktycznej matce stryjka Leona. Otóż Leon był synem Marcina i Eleonory d’domo Spławskiej, drugiej żony mojego dziadka Marcina, ja błędnie podawałem Marianny d’domo Łagodzińskiej. Wczoraj otrzymałem listem poleconym odpowiedź oficjalną z Biura Informacji i Poszukiwań PCK w Warszawie. Nie wątpiąc w profesjonalizm urzędników PCK doświadczonych w wielotysięcznych akcjach poszukiwawczych, zmuszony zostałem do ponownej wnikliwej analizy dat urodzin, zawierania związków małżeńskich i zgonów poszczególnych członków mojej rodziny w szczęśliwie odnalezionych zasobach cyfrowych Miasta Poznania. Wynik tych analiz jest jednoznaczny, błądziłem opierając się na zapamiętanych faktach i zasłyszeniach, zamiast od razu zabrać się do rzetelnego poznawania faktów zawartych w dokumentach. Poniżej zamieszczam skan dokumentu otrzymanego z PCK. Potwierdza datę urodzenia stryjka Leona którą już poznałem kilka dni wcześniej, analizując dokumenty pobrane z Archiwum Cyfrowego miasta Poznania.

odpowiedzpck_k
Fotokopia Pisma PCK jako odpowiedzi na zapytanie o stan poszukiwań stryjka Leona.

Otrzymałem Pismo odpowiedzi z DRK z siedzibą w Monachium BRD. Kieruje dalsze poszukiwania stryjka Leona do trzech wyspecjalizowanych instytucji poszukiwawczych  i oczekuje w tej sprawie na moją decyzję. Odpiszę, że zgadzam się na przekazanie sprawy do wskazanych Instytucji oraz proszę o dołożenie starań w celu odnalezienia jakiegokolwiek śladu w dokumentach przejętych po III Rzeszy.

drk_odp_1k
Tłumaczenie : „Dziękujemy za Twoje zgłoszenie, informujemy że możemy przekazać Twój list według zakresu kompetencji, do przeglądu i dalszej rozpracowania właściwym instytucjom które wymieniamy :”

Właśnie nadeszła pierwsza odpowiedź z wymienionej w piśmie DRK wyspecjalizowanej Instytucji federalnej Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorgen.

diensgrabsuch_k
Tłumaczenie głównej myśli pisma : „Skierują zapytanie dalej do wyspecjalizowanej Deutsche Dienstelle w Berlinie przy Eichborndamm 179  która posiada archiwa centralne byłego Wehrmachtu z czasów III Rzeszy podczas II Wojny Światowej…”

Właśnie nadeszła druga odpowiedź z wymienionej w piśmie DRK wyspecjalizowanej Instytucji federalnej Deutsche Dienststelle (WASt) z Berlina.

dd_berlin_k
Tłumaczenie głównej myśli pisma : „Deutsche Dienstelle w Berlinie przy Eichborndamm 179, informuje że archiwach centralnych byłego Wehrmachtu podczas II Wojny Światowej, nie odnaleziono dokumentów dotyczących pańskiego wujka Leona Jeneralczyka…”, Sugerują możliwość dalszych poszukiwań gdy wpłyną uzupełnienia zgłoszenia które pozwolą rozszerzyć poszukiwania.  ?..Wyślę pismo o  możliwości pomyłki w nazwisku,  podam dane rodziców Leona, tj. Marcina i Marianny, podam ich ostatni adres zamieszkania na który mógł być dostarczony telegram o śmierci. Stanowczo zwrócę uwagę na fakt że Leon poległ na polu walki jako polski żołnierz, przeciwnik najeźdźcy tj. niemieckiego Wehrmachtu. Należy przeto szukać w rejestrach pochowanych przez Wehrmacht, rozpoznanych na polu walki polskich żołnierzy.

Przedstawiam moje Pismo odpowiedzi do DD w Berlinie.

dd_odpowiedz_k
Źródłowa treść mojego pisma do DD w Berlinie : „Niniejszym informuję że niemieckie Urzędy przed 1918, często pisały nasze nazwisko jako Generalczyk. Dane rodziców Leona, Marcin i Marianna z domu Łagodzińska, ich ostatni adres zamieszkania na który mógł być dostarczony telegram o śmierci Leona, to Poznań ulica Jeżycka 33. Stanowczo zwracam uwagę na fakt, że stryjek Leon poległ na polu walki jako polski żołnierz, poległ w walce z niemieckim Wehrmachtem. Należy przeto szukać w rejestrach pochowanych przez Wehrmacht, rozpoznanych na polu walki polskich żołnierzy.”

Po długim milczeniu pojawia się Pismo Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Jak gdyby nigdy nic, proponują mi dotowanie Akcji „Kwiaty dla Costermano – i innych nieznanych żołnierzy”. Obcesowa propozycja nie spotka się z moją aprobatą. Myślę że nie jestem na tyle altruistyczny aby aprobować takie odwrócenie sytuacji. Nawet nie udają że Im przykro, że nie potrafią ustalić gdzie pochowali mojego stryjka, już wyciągają rękę po pieniądze !. Najpierw ustalcie gdzie jest grób mojego stryjka Leona !.

L-kor
Pismo w sprawie dotowania Akcji „Kwiaty dla Costermano” – największego niemieckiego cmentarza wojennego w północnych Włoszech

Zamieszczam pełne tłumaczenie tego Pisma, po to by nie było wątpliwości jaka propozycja wychodzi w zamian za uprzejmą prośbę o ustalenie miejsca pochówku. Przewodnia myśl brzmi jak przytyk „nie stawiacie kwiatków na groby niemieckich żołnierzy, którzy przypadkiem polegli na waszej ziemi, może więc zrobisz kosztowny gest i wesprzesz naszą akcję”. To znowu kolejna próba zamiany ról w historii !

Bardzo dziękuję Irenie Grabowskiej za przetłumaczenie tego Pisma.

odp-l

Pokazuję tutaj dalsze wysiłki podjęte przy udziale przyjaciół z mojego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi, głównie Marka Statkiewicza. Zadał sobie wiele trudu, częściowo szedł moimi ścieżkami które miałem już za sobą, ale telefony do Grupy Rekonstrukcyjnej Wizna coś dały. Markowi udało się otrzymać adres pocztowy i elektroniczny do Centralnego Archiwum Wojskowości we Freiburgu BRD. Napisałem tam niezwłocznie drogą elektroniczną. Poniżej oryginały i tłumaczenia :

Moje zapytanie do Bundesarchiv-Militaerearchiv, Freiburg im Breisgau BRD, mailto : militaerarchiv@bundesarchiv.de

Thema : Ich bitte Sie, den Inhalt von Akten des Dritten Deutschen Reiches von 1939 bis 1944 zu untersuchen, um das Schicksal von Leon Jeneralczyk zu finden
Hallo,
Ich bitte Sie um eine Durchsicht der erhaltenen Dokumente des Dritten Deutschen Reiches von 1939 bis 1944 hinsichtlich der Anwesenheit des gefallenen polnischen Soldaten Leon Jeneralczyk. Er fiel während der deutschen Wehrmacht Aggression nach Nordpolen aus dem Gebiet Ostpreußen (Ossovec Festung).
Da die polnischen Truppen dort nach Osten zogen, bitte ich auch um die Suche nach Gebieten in dieser Richtung bis zur Demarkationslinie aus der UdSSR.
Um dir zu helfen, poste ich meinen Antrag, um nach meinem Onkel in der D R K zu suchen.
Mit freundlichen Grüßen, Wojciech Kazimierz Jeneralczyk

Tłumaczenie tekstu
Dotyczy : Proszę o zbadanie treści akt III Rzeszy od 1939 r. Do 1944 r., Aby znaleźć losy Leona Jeneralczyka.
Witam,
Proszę o sprawdzenie zachowanych dokumentów III Rzeszy Niemieckiej z lat 1939-1944 dotyczących obecności poległego polskiego żołnierza Leon Jeneralczyk. Zaginął podczas niemieckiej agresji Wehrmachtu na północ Polski wtedy z terytorium Prus Wschodnich (twierdza Ossovec). Ponieważ oddziały polskie ruszyły tam na wschód, proszę o poszukiwanie obszarów w tym kierunku do linii demarkacyjnej z ZSRR. Aby Wam pomóc, zamieszczam moją aplikację, aby wyszukać mojego wujka w D R K.
Z poważaniem, Wojciech Kazimierz Jeneralczyk

Po dwóch tygodniach nadeszła ostateczna negatywnaa odpowiedź także z PCK :

PCK-Odp-B

Nadeszła odpowiedź z Bundesarchiv-Militaerearchiv, Freiburg im Breisgau BRD :

Sehr geehrter Herr Jeneralczyk,
vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage.
Im Bundesarchiv, Abt. Militärarchiv sind leider keine Unterlagen zu
gefallenen polnischen Soldaten oder deren Gräber verwahrt.
Ich empfehle Ihnen sich mit einer Anfrage an das polnische
Militärarchiv („Centralne Archiwum Wojskowe” : http://www.caw.wp.mil.pl/pl/index.html ) zu wenden.
Ich bedauere, Ihnen keine positive Auskunft geben zu können. Für
Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen m Auftrag
Bundesarchiv-Abteilung Militärarchiv
MA 5 Wiesentalstr. 10
79115 Freiburg
Tel. 0761 / 47817-866
Fax: 0761 / 47817-900, Daniel Schneider,

Szanowny Panie Jeneralczyk, Dziękuję za życzliwą prośbę. Niestety nie ma dokumentów w archiwach federalnych, w Departamencie Archiwów Wojskowych poległych polskich żołnierzy lub info gdzie są ich groby. Polecam zwróć się z prośbą do Polski : Archiwa wojskowe („Centralne Archiwum Wojskowe” :  http://www.caw.wp.mil.pl/pl/index.html).
Żałuję, że nie mogę podać dla Ciebie pozytywnych informacji…
Z przyjemnością odpowiem na inne twoje pytania. Z poważaniem w imieniu

Bundesarchiv-Abteilung Militärarchiv
MA 5 Wiesentalstr. 10
79115 Freiburg
Tel. 0761 / 47817-866
Faks: 0761 / 47817-900, Daniel Schneider

Podany wyżej link do zasobów CAW jest nieścisły, prawie błędny. Mnie udało się odnaleźć inny link do zasobów archiwalnych, one budzą moje duże zainteresowanie. Będę chciał się z nimi zapoznać jak tylko będzie to możliwe.

https://wbh.wp.mil.pl/pl/pages/kolekcja-wojskowej-komisji-archiwalnej-2018-11-16-8mpe/

Jak widać nadal brak jakichkolwiek obiecujących wiadomości o stryjku Leonie, będę oczywiście próbował dalej poprzez Centralne Archiwum Wojskowe i poprzez IPN. Liczę także na prace nad ujawnieniem Listy Białoruskiej, jeśli będą się posuwały żwawiej, to może Tam odnajdą się jakiekolwiek ślady Stryja Leona.

Kuropaty na obrzeżach Mińska to miejsce pochówku tysięcy ofiar represji stalinowskich, w tym Polaków. Według historyków polskich i niezależnych badaczy białoruskich na kuropackim uroczysku mogą spoczywać ofiary zbrodni katyńskiej. Jednak dotąd przeprowadzono nieliczne ekshumacje na tym terenie. Szacunki liczby pochowanych tam ludzi wahają się od 30 tysięcy do 250 tysięcy.
Polscy historycy szacują, że z rąk NKWD w latach 1937-38 w Rosji zginęło 140 tys. Polaków. Po zajęciu przez Armię Czerwoną wschodnich województw II RP tylko do obwodu archangielskiego, na północy Rosji, trafiło ponad 55 tys. deportowanych. Umieszczono ich w 138 specjalnych osadach, nadzorowanych przez NKWD. Przy każdej powstał polski cmentarz, ponieważ z powodu trudnych warunków życia, surowego klimatu i obowiązku ciężkiej pracy przy niedostatecznym wyżywieniu śmiertelność w polskich osadach była wysoka.
http://znadniemna.pl/11080/polskie-miejsca-pamieci-na-stronie-ambasady-rp/

Od września 1939 r. do czerwca 1941 r. zabito na Białorusi co najmniej 8,6 tys. polskich oficerów i 8 tys. polskich cywilów – powiedział białoruski historyk Ihar Kuzniacov na polsko-białoruskiej konferencji naukowej w Mińsku. W Moskwie na Cmentarzu Dońskim, starej nekropolii w centrum miasta, pochowanych jest około 8-10 tys. ofiar stalinowskiego terroru, znajdują się też symboliczne groby ostatniego dowódcy Armii Krajowej, generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” oraz zastępcy Delegata Rządu RP na Kraj Stanisława Jasiukowicza „Opolskiego”.  http://www.minsk.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/mpn/

Surkonty_6-480x319

Reklamy

Autor: wojweb

Emerytowany inżynier energoelektronik, badacz-pasjonat dziejów rodzin Jeneralczyk i Rulczyński. Urodzony w Łodzi 1.10.1944 roku.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s